Gripande, tankeväckande, lockande, lite småskrämmande – Ugo Rondinones hyperrealistiska clowner visar upp sig en sista gång detta veckoslut i Konsthallen i Helsingfors. I utställningen Alla blir lättare får besökaren vara med om helt vardagliga situationer som också clownen upplever: att vara, att andas, att drömma, vakna, stiga upp, duscha, klä på sig – en hel dags vanliga aktiviteter gestaltade av ett fyrtiotal clowner som varken är speciellt upprymda eller överdrivet sorgsna. De flesta är fundersamma, lite inåtvända, eftertänksamma. Cirkusclownens överdrivna pendlande mellan hopp och förtvivlan närmar sig här medelmedborgarens privata känsloregister – clownen som en nästan vanlig människa. Eller ska man tänka sig att det handlar om att det i varje människa finns en dold clown? En clown som lagar mat, går på toaletten, städar, skriver, gäspar. En människoclown? Eller en clownmänniska?

[Ugo Rondinone: Everyone gets lighter i Helsingfors Konsthall. Sista utställningsdag 17.11]


Magnus Lindholm

Magnus ”Mao” Lindholm är skriftställare, bildskapare och melodimakare, bosatt i Helsingfors. Han har ett förflutet som kulturarbetare och kulturredaktör i Svenskfinland, och har skrivit ett tiotal böcker.