Tommi Toija: Shut up!

 

Menlös, värnlös, hjälplös, försvarslös, maktlös, skyddslös, kraftlös, hudlös – orden är många men innebörden ungefär den samma. Det handlar om de oskyldiga barnen, de som Matteusevangeliet berättar om i 2:16-18:

”När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer.”

Idag påminns vi alltså om barnets rättigheter, varje barns rätt att vara menlös (i Sverige används ordet värnlös), det vill säga oskyldig, utan skada eller fel (Wikipedia), det som varje människa från början har varit.