Jag har utsett denna dag, den 19 december, till Årets temafria dag. I normala fall är det ingen större svårighet att hitta mer eller mindre officiella temadagar 365 gånger under året men av någon anledning är det tunnsått med förslag just denna dag. I USA firar man visserligen Hard Candy Day men som fd. sockermissbrukare förtränger jag detta faktum och utlyser, som sagt, denna dag till Årets temafria dag. En gång i året behöver jag inte celebrera nånting alls, inte fokusera på något speciellt tema, inte plocka  fram förstoringsglaset för att avslöja petitesser. Det här är en dag som egentligen kan förbigås med respektfylld tystnad.

Om det inte vore för i morgon…

Till min stora fasa konstaterar jag att det här är Dagen före Dagen. Nej, inte dagen före dopparedagen, inte ens dagen före vintersolståndet (som är dagen före dagen före dagen före den dagen). Idag – håll i dig! – är det bara ett dygn tills Svenska Akademien samlas för sin årliga högtidssammankomst. Och varför är jag då så upprörd? Jo, jag blir påmind om att jag har några egna kor i diket: Jag har nämligen blivit oense med mig själv hur jag ska hantera min egen Akademie – om jag ska svänga klubban eller fungera som ständig sekreterare, när och hur Akademien kan antaga och intaga kvinnliga ledamöter, om och varför Akademien ska publicera sitt senaste mästerverk på internet. Och så vidare – frågorna äro många och förvirringen total.

Vad talar jag om, vad dillar jag, vilken Akademie? Jo Finlandssvenska Ord Akademien, populärt förkortad Fin OrAkad. Detta illustra sällskap som i decennier sammankommit på allehanda tvetydiga näringsställen i största hemlighet och där med berått mod och i total avsaknad av mänsklig empati misshandlat språket, våldtagit meningslösa meningar och – värst av allt! – helt kallt begått en lång rad blodiga ordmord, träder nu helt objudet fram ur sina underjordiska bunkrar. Och som om detta inte skulle vara nog: Akademien har dessutom haft mage att helt kritiklöst publicera hela denna smörja i tryckt form (visserligen redan för några år sedan, men dock). Ja, det är sant! Därför är det inte ett skvatt överraskande att nästa steg tydligen är en ockupation av det digitala ordnätet. Välinformerade visselblåsare har antytt att någonting drastiskt och för den språkliga gemenskapen illavarslande kommer att insättas i morgon, samma dag som Svenska Akademien samlas. Total förvirring är att vänta, troligen också stort kaos! Vad allt ska inte en prövad mänsklighet belastas med – först Svenska Akademiens tissel och tassel och trassel, och nu också Finlandssvenska Ord Akademiens ordmord! Om det finns något alternativ?

Nej, men för säkerhets skull kollar jag skärpan på rakbettet.