Blott de tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger.

– Elmer Diktonius (finlandssvensk författare, översättare, kritiker och tonsättare, 1896–1961)

 

Djurförsökens dag, Teckenspråksdagen, Plommonpuddingsdagen