Låt tungan vara långsam och blicken snabb.

– Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616), spansk författare och Spaniens nationalskald

 

Internationella munhälsodagen, Internationella dagen för Syd-Syd-samarbete, Europeiska migrändagen, Temadagar i Tyskland Tag der ökologisch-sozialen Markwirtschaft, Tag des Schokoladen-Milchchakes Temadagar i USA Carl Garner Fedral Lands Cleanup Day, National Video Games Day, National Day of Encouragement, National Report Medicare Fraud Day, National Programmers Day Temadagar i Sverige Geologins dag, Programmerarens dag, TV–spelsdagen, Vandringens dag