Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring!

– Sigrid Elmblad

Luciadagen, Violin-dagen, Tappa & Hitta-dagen