Huden är våra kroppars yttersta skal och en fascinerande kroppsdel med minnen från sin evolutionära utveckling.

– Johanna Gillbro (f. 19177), svensk hudläkare, doktorerat inom ämnet experimentell och klinisk dermatologi

 

Internationella dagen för atopiskt eksem Temadagar i USA Cream Filled Donut Day, Eat a Hoagie Day, Live Creative Day, Sober Day, National Virginia Day, Boss/Employee Exchange Day, Boston Marathon Temadagar i Storbritannien Sexual Health Week (14–20.9), National Coding Week (14–20.9), Jeans For Genes Day (14–20.9), National Hygiene Week (14–20.9) Temadagar i Tyskland Tag-des-mit-Creme-gefüllten–Donuts, Tag der Tropenwälder

 

Nytt Veckans (m)ordspråk och Veckans foto – se längre ner i blåggen!