Både länders privata sektor och det civila samhället måste se till att vårt livsmedelssystem producerar en mängd olika livsmedel för att nära en växande befolkning och arbeta mot en hållbar planet, tillsammans.

– FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Tema för Världshungerdagen 2020: ”Produktion, Näring, Hållbarhet, Tillsammans”

 

Internationellt Världshungerdagen, Världslivsmedelsdagen, Världsryggdagen, Internationella champagnedagen, Globala katt-dagen, Globala värdighetsdagen, Restart A Heart Day, Steve Job Day  Temadagar i USA Sports Day, Liqueur Day, Dictonary Day, Department Store Day, Boss’ Day, Temadagar i Tyskland Blog Action Day, Tag der streunende Katze, Tag des Brotes Temadagar i Sverige Lexikonets dag, Alla chefers dag, Kemins dag, Alla kan rädda liv-dagen