I den här världen regnar det både på de rättfärdiga och de orättfärdiga, men de orättfärdiga har de rättfärdigas paraplyn.

– Lynne Alpern, amerikansk skriftställare och professionell humorist

 

World Day for International Justice / Internationaler Tag der Gerechtigkeit / Dagen för världsomfattande rättvisa (FN), World Emoji Day / Emojins dag, National Lottery Day (USA), National Tattoo Day (USA), National Yellow Pig Day (USA), National Peach Ice Cream Day (USA)

Notera gärna också Veckans (m)ordspråk och Veckans foto längre ner i bloggen