Fäll inte det träd som skänker dig skugga.

– arabiskt ordspråk

 

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka (FN), Global Garbage Man Day, Eat Your Vegetables Day (USA), National Apple Strudel Day (USA)