Studier utan eftertanke är bortkastad tid, eftertanke utan studier är farligt.

– Konfucius

Internationella elevdagen, Internationella prematurdagen, Världsdagen till minne av trafikoffer, Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom, De prestigelösas dag, Napoleonbakelsens dag