Och i ljuset börjar vi se oss själva, vi träder fram ur mörkret. Vi är inte ljuset, vårt ljus är ett återsken.

– Hildegard av Bingen (1098–1179, abbedissa, tonsättare, författare)

Kyndelsmässodagen, Internationella våtmarksdagen, Internationella tvillingdagen, Groundhog Day (USA, Canada) / Murmeldjursdagen