Man bör inte använda utrikiska ord när man har en inhemsk adekvat vokabulär disponibel.

– Gunnar Sträng (troligen delvis formulerad av någon annan, citerad i Språktidningen 1/2020 av Staffan Dopping)

 

Internationella dagen för modersmål / International Mother Language Day, Fondvalsdagen (Sverige), National Caregivers Day / Nationella vårdgivardagen (USA), National Grain-free Day / Nationella spannmålsfria dagen (USA)

OBS! Idag publiceras femte kapitlet, ”Fredag”, i berättelsen om Tage Tolls tavla. Se balken Tage Toll upptill!