De hetaste platserna i helvetet är förbehållet dem som i tider av stor moralisk kris behåller sin neutralitet.

– Dante Alighieri (1265–1321), italiensk författare, poet, ämbetsman och statslärd

 

Internationella minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar, Internationella müslidagen

Temadagar i Tyskland: Tag der Oberlausitz, Tage der Fische, Sein-ein-Engel-Tag. Temadagar i USA: Surgical Oncologist Day, Be An Angel Day, Bao Day, Never Been Better Day, Tooth Fairy Day, Pecan Torte Day, Eat a Peach Day, Take Your Cat to the Vet Day