Jag visste inget om människan vars ögon jag mötte i spegeln.

– Agneta Pleijel

Kroppen är bara skalet-dagen, Wienerbrödets dag