De flesta människor är inte tråkiga – de ser bara så ut när de åker buss

– Stig Johansson (f. 1936), svensk författare, tecknare och konstnär

 

FN:s dag för offentliga tjänster, Internationella dagen för änkor, National Hydration Day (USA), National Pink Day (USA)