Hela dagen lever vi som lätta lyckoväsen / men när dimman över gräsen sagt: försvinn / går vi andlöst slutna till ditt rum, det månbegjutna / och jag stannar hos dig tills du somnat in.

KARIN MANDELSTAM (1908–1982), finlandssvensk författare, poet och översättare. Slutraderna ur Drömd serenad, tonsatt av Barbara Helsingius

 

TEMADAGAR (bl.a.) Internationellt World Dream Day, World Deaf Day, World Pharmacist Day, World Rivers Day, International Ataxia Awareness Day Sverige Äpplets dag Tyskland Tag der Zahngesundheit USA Math Storytelling Day, National Comic Book Day, National Daughter’s Day, National Gold Star Mother’s Day, National Open the Magic Day

Notera även Veckans konstaterande (v. 39) och småsucka över Veckans drömska foto längst nere i blåggen!
Nästa blågg: 2.10!