Varför blir man fylld av glädje när man ser en hund bete sig som en hund?

– Jonathan Safran Foer (f. 1977), amerikansk författare, vegetarian och klimataktivist

 

TEMADAGAR Finland Östersjödagen, Vessapaperipäivä, Luo oma onnesi -päivä, Burgeripäivä Sverige Alla hundars dag, Polisens dag, Jämställdhetsdagen USA Dog Day, Thoughtful Thursday, Namibia Day, Congressional Startup Day, Cherry Popsicle Day, Got Checked Day, WebMistress Day, Women’s Equality Day, Burger Day

TEMAVECKOR USA National Composites Week, Be Kind to Humankind Week

FLAGGDAG Samernas flaggdag

 

VECKA 34 Notera även Veckans citatförvrängning, Veckans foto och Veckans allvarliga humoresk längst nere i blåggen! NÄSTA BLÅGG-INLÄGG: 30.8.