För män är det normala naturtillståndet inte fred utan krig.

– Immanuel Kant (1724–1804), tysk filosof och grundare av den kritiska filosofin

 

Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal, Internationella fredssoldatdagen, Fönsterrenoveringens dag, National Paperclip Day, National Coq Au Vin Day (USA)