Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

– ur FNs konvention om barnets rättigheter

 

Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression, National Old Maids Day (USA), National Cheese Day (USA), National Cognac Day  (USA), Hug Your Cat Day (USA)