Kvistar skaka silver i djupet då och då.

– Jarl Robert Hemmer (1893–1944), finlandssvensk författare, poet och översättare. De Nios Stora Pris (1935). Citat ur dikten Snömorgon.

 

TEMADAGAR Internationellt International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation / Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning Finland Saamelaisten kansallispäivä, Jätä se sika -päivä, Kerro kohteliaisuus -päivä Sverige Semikolonets dag, Samernas nationaldag Tyskland Tag gegen Genitalverstümmelung Storbritannien Ice Cream for Breakfast Day, British Yorkshire Pudding Day USA National Frozen Yogurt Day, National Lame Duck Day, National Chopsticks Day, Super Chicken Wing Day

TEMAVECKOR Internationellt International Networking Week USA Burn Awareness Week, Pride in Food Service Week, National School Counseling Week, Feeding Tube Awareness Week, Boy Scouts Anniversary Week, National Secondhand Wardrobe Week

TEMAMÅNADER USA American Heart Month, Creative Romance Month, Free and Open Source Software Month, Black History Month, Canned Food Month, National Fasting Februari m.fl.

Nationaldag Nya Zeeland

 

Notera också Veckans ordskred, Veckans foto och Veckans Saga längst nere i blåggen!