Ibland kan ett övermått av utbildning förvandla människor till vandrande uppslagsverk som glömmer att det finns en verklighet som inte kan mätas och analyseras.

– John Robbins (f. 1947), författare, världsledande amerikansk expert på sambandet miljö och hälsa

 

Punkens dag (Sverige), Cancer Survivor’s Day (USA), Tourettes Awareness Day (USA)