Ja, som sagt… Nu när julkaoset börjar lägga sig och det sakta mak börjar bli dags att se verkligheten och vardagen i vitögat (snö på kommande!) kan ingenting vara lämpligare än att lösa ett och annat ordmord. Det är inte så blodigt som det låter men däremot kan nog en och annan skrattnerv hamna i kläm, ett och annat leende vridas lite snett.  Men eftersom det är julhelg tycker den timida och blånästa tomten det är på sin plats att städa i sitt eget ordbruk och därför byter han helt sonika bildspråk och övergår nu från mord till jord.

Finlandssvenska Ord Akademien (Fin OrAkad) – där den blå tomten till vardags huserar – har ju som bekant tagit på sig det ansvarsfulla uppdraget att städa i språkrabatterna och göra det med ett sånt (digitalt) eftertryck att inte ett självständigt språkblomster ska ha en chans att undvika rotutdragningar, korspollinationer och allmän botanisk vandalism. Ja, det är för gräsligt och värre blir det: Nu när de tre orakade trädgårdsmästarna har gått bärsärkargång bland dyrköpta rabatter och under en längre tid helt okritiskt strött ut sina billiga humorfrön över den oskyldiga språkjorden är det redan dags för nästa illdåd: Nu inbjuds också DU att bidra till att språkfloran så långt det är möjligt ska rensas och putsas så att alla meningslösa ordmonster ska få en chans att trivas i o(rd)gräset. Regeln är enkel: ta vilket ord som helst (gärna i grundform), vrid och vänd på det, examinera det noga mellan dina skelande ögon, spegla det mot dina tvetydiga tankar, och gödsla till slut din ordplanta med helt nya och aldrig förr upptäckta näringsämnen. Slutresultatet får gärna vara en skrattretande och slingrig stjälk, huvudsaken är att den har rimliga möjligheter att blomstra helt självständigt i hjärnsubstansens föga rätlinjiga rabatter.

Skicka in dina nyrensade ord till Akademien där vi lovar att arkivera dem med största petitess, och med utnyttjande av all tänkbar ovetenskaplig kunskapsmassa även stöda en okritisk publicering på nätet (inter-, inte hår-). I uppmjukningssyfte kan du läsa och begrunda befintliga ord(M)ord (se upptill på bloggen). Nya ord kan lämpligen mejlas till magnus.mao.lindholm@gmail.com