I en tid av ständigt ökande antal av så kallade besserwissers erinrar jag mig i den kritiska corona-månaden maj det gamla goda ordspråket Skomakare, bliv vid din läst, på latin: Sutor, ne ultra crepidam som i sin tur mera ordagrant betyder ”skomakaren må icke bedöma något utöver skon”. Och en läst är alltså en modell av en fot, ofta tillverkad av trä eller metall. Sens moral är självklart att den som är expert inom ett visst område inte ska uttala sig om sånt som hen inte känner till.
Och jag som nästan är sakkunnig i ämnet arbetets förmedling citerar mig själv ur boken Arbetets kraft, utgående från situationen i Sverige/Finland på 1600-talet: Hantverkarna och gesällerna (”mästersvennerna”) utgjorde ett slags nav i samhällsordningen. Med sina praktiska kunskaper, baserade på mångårig arbetserfarenhet, stod de i nära kontakt med sin tids konsumenter och kunde snabbt anpassa produktionen till efterfrågan. Grupperade i skrån och gillen hörde de till stadens mest centrala gestalter, självmedvetna och stolta.
Ordspråk och folkliga talesätt är mer eller mindre en spegling av en viss tidsanda och ett kulturhistoriskt sammanhang och måste tolkas utgående från det. Vilket inte hindrar att innehållets essens kan överleva tid och plats med många hästlängder. Och som en senkommen besserwisser kan jag ju alltid ”korva om” innehållet och helt hänsynslöst anpassa det till blåggens tvångshumoristiska och föga vetenskapliga profil.
Fotografiet föreställer Pan de Muertos, det vill säga Dödens bröd, som man framförallt äter i Mexico i samband med Dia de MuertosDödens dag den 1 november. Ge oss vårt dagliga bröd och jag ska fira Livet de övriga 364 dagarna i året.