I coronakrisens kölvatten hörs allt fler amatörmässiga besserwissers och det tar jag fasta på även här i Veckans (m)ordspråk och Veckans foto nu under maj månad. SKOMAKARE, BLIV VID DIN LÄST är en tydlig fingervisning om att var och en (kanske) inte ska uttala sig om sånt man inte känner till i detalj. Senaste vecka höjde jag mitt besserwisserfinger åt degrullarnas mjöldammiga skrå och uppmanade: BAGARE, BLIV VID DIN JÄST. När jag nu riktar mig till ryttaren vet jag inte riktigt varför men jag antar att det betyder att hen inte ska hoppa över skaklarna. Men, ärligt funderat – har jag själv någonsin sett någon hoppa över skaklar… Skaklar!?!
Fotot är taget i Fallkulla husdjursgård i Malm, Helsingfors.