Och så har vi (äntligen…) kommit till slutet av maj-månads besserwissertema (som coronakrisen aktualiserat). Med utgångspunkt från det välkända ordspråket Skräddare, bliv vid din läst, har jag de senaste veckorna serverat variationer på detta vansinnigt kloka och omistliga tänkespråk: Bagare, bliv vid din jäst / Ryttare bliv vid din häst / Skådespelare, bliv vid din gest.

Nu, inför sommaren, tillägger jag för mig själv; Fotograf, bliv vid din prästkrage! Rakt utanför fönstren på bergsängen blommar, i bästa fall, hundratals prästkragar i månadsskiftet juni-juli. Jag ser redan fram mot detta nästan sakrala skådespel och påminner mig gång på gång att små manipulationer med ljus och kameravinkel kan göra under med ett bildmotiv. Men huvudsaken just nu är att fånga vårens och försommarens snabba förändringar för att senare ha dem som tröst och bildbevis när mindre ljusa tider randas. Minnesbilder och fotografier har mycket gemensamt: De fungerar ofta som en, i bästa fall, hoppfull och ljus scenografi till vardagslivets, i värsta fall, mörkare stråk.