Ja, det finns många å:n, både i böcker och naturen, och kopplat till cyklar och framfart kommer jag att tänka på årsring, åkerren, åkersork, åhoj, åktur, återfödas, åskådliggöra, åtsmitande och åla sig fram. Och nu speciellt på senare år: ålderdomsbräcklig, årsklass, åsyna vittne, återupprättad och åklagarmyndighet. Åh, det finns så mycket å så hälften kunde ha varit nog! Så vadan denna vokala återställare, denna förhöstliga ångestneuros när åskan mullrar? Ursäkta, men jag bara åbäkar mig, det här är blott och bart en åskådlig uppvisning i å ena sidan vad en återuppväckt återfallsförbrytare kan åstadkomma med årgångsvinet ångande under pannan, och å andra sidan ett åsneaktigt återspeglande av den känslomässiga åtstramningspolitik som även drabbat mig: Som en livets passiva åskådare har jag ådragit mig en akut åksjuka, inte så mycket beroende på åldersanpassad cykelanvändning som på återkommande förflyttningar mellan hopp och förtvivlan. Och jag tänker förstås på den åsiktsmångfald som åtföljer åsiktsexperternas åsiktsundersökningar beträffande eventuellt liv efter cårånan. Men jag kan som vanligt återigen återställa ordningen i samhället med att helt utan ångerfulla åthävor eller risk för återkommande åtlöje avslöja precis som det är: Den som alltför ivrigt åberopar en ångerfri återgång till ångradions tid lider troligen inte bara av åderförkalkning men är framförallt ute å cyklar i en återvändsgränd!

 

Fotografiet är lätt manipulerat i Photoshop men stadscykelstationen på trottoaren mellan Havis Amanda och Restaurang Kapellet är trots dessa små digitala ingrepp ganska imponerande. I brist på turister är utbudet nästan maximalt.