Det finns en världsvid, meningsskapande och bokstavstrogen väckelserörelse, ofta aktiv strax före läggdags, vars medlemmar kallas Läs-stadianer.