Man är många i en expedition för någon måste alltid bära hundhuvudet