Att ta skeden i vacker hand är lättare än att gripa den med fula foten