Livet är som skulptörens stenblock: Motivet hittar man först när allt det överflödiga plockats bort. Många tycker att det överflödiga är ännu intressantare.