Pressens pressfrihet förutsätter att pressen kan stå helt fri trots pressen på pressen