Att ha tummen mitt i hand tyder troligen på någon form av fysiskt handikapp