Det är ingenting mindre än ett litet under att vi inte redan gått under med tanke på de stunder av blunder som skakar våra husgrunder