En kopp utan öra är att föredra framom ett glas med löständer.