Besvärliga inflammationer orsakar ofta ett överflöd av vardagar på läkarmottagningen