Små sår och fattiga föräldrar ska man inte förakta, men det är också något liknande med stora sår och stenrika släktingar