Om en trind leder en trind faller ingendera i gropen