Orkesterns rytmsektion har inte bara ett utpräglat sinne för TAKT och TON, den serverar ständigt också nya KOMPlimanger