Den som gör sig rolig på andras bekostnad är själv fattig i anden