Den som känner sig sårbar blir en utmärkt blodgivare