Den som ständigt ligger i startgroparna blir ingen bra sprinter