Och så var det kardiologen som inte kunde hålla klaffen och allra minst stanna kvar i sin kammare där han blodtörstigt och impulsivt slängde kranskärlen ut i förmaket i ett till synes ständigt återkommande hjärtlöst kretslopp