Det vete fåglarna om det finns ett korn av sanning i detta: Den som har råg i ryggen har också rent mjöl i påsen?