Tystnaden är smal och hög
vertikal som högtiden
sammanpressad mellan tidens larm
och kroppens klagan

 

Styrkans svaghet och
svaghetens styrka

 

Katedraler hyser rymder av ljus
röster talar utan ord
evigheter ekar