Hejdlöst glad jul!

Mina kanske bästa minnen från barndomens jular i slutet av 50- och början av 60-talet: Mamma som efter lutfisk, skinka och klapputdelning sitter i…


Dubbelexponering

Språkets byggstenar – orden – är inte alltid vad de ger sig ut att vara. I själva verket är orden ofta förklädda tankemonster som matar den stackars…


Ruttenhet ≈ etapp

I dessa dagar när Finlandssvenska Ord Akademien (Fin OrAkad) publicerar sitt lexikon ord(M)ord här på blå...ggen (hela lexikonet är tillgängligt på…


Rimfrost ≈ diktarkris

Efter tio års geniknölsgnuggande (2003-2013) utkom pappersversionen av Ord(M)ord, efter ytterligare sex års mindre gnuggande kommer den digitala…


Fin OrAkad

Jag har utsett denna dag, den 19 december, till Årets temafria dag. I normala fall är det ingen större svårighet att hitta mer eller mindre…