Veckans (m)ordspråk (v. 30)

Tyvärr är dermatologens diagnos ofta utslagsgivande


Veckans (m)ordspråk (v. 29)

Där sanningen bor trångt krävs det en professionell faktiskhetsförmedlare


Veckans ordskred (v. 28)

Redlöst rakryggad, ruskigt renhårig, råbarkat rättfram – rabalderredaktörens rockabillyryckiga rojalistrapporter retar rutinerat rosenrasande…


Veckans (m)ordspråk (v. 27)

Man svär så länge man felar


Veckans ordskred (v. 25)

Flegmatisk flanörs förskräckligt fumliga fotografier framkallade förödmjukande förolämpningar från fackpressens flåshurtigt frispråkiga företrädare…


Veckans (m)ordspråk (v. 24)

Den som känner sig sårbar blir en utmärkt blodgivare


Veckans (m)ordspråk (v. 23)

Den som har fjärilar i magen har troligen larvat sig för mycket vid middagsbordet


Veckans ordskred (v 22)

Jag – en galen goja – tycker om att skoja – här i min lilla blåggarkoja – men ändå bär jag ingen fotboja – inte ens en geggamojadoja – trots en viss…


Veckans ordskred (v. 21)

På nationalPARKens PARKeringsplats tog man PARKourmästarens sPARKfyllda uppvisning på första PARKett med en klacksPARK


Veckans (m)ordspråk (v. 18)

Pressens pressfrihet förutsätter att pressen kan stå helt fri trots pressen på pressen