I dessa dagar när Finlandssvenska Ord Akademien (Fin OrAkad) publicerar sitt lexikon ord(M)ord här på blå…ggen (hela lexikonet är tillgängligt på julaftonen) vill  jag påminna om principen för ”morden”. Det finns andra vitterhetssällskap i liknande galen anda (och då tänker jag inte på Svenska Akademien) som har en åtminstone delvis annan syn på vilka ord som kan godkännas. En föregångare på området är Uarda-Akademinen, stationerad i Lund. Den tillsatte redan 1962 en ordboksredaktion ”… vilken sedan dess oförtrutet har arbetat för att höja svenska språkets intellektuella nivå. Ordboksredaktionen har icke blott skapat ett icke föraktligt antal helt nya ord med därtill hörande begrepp, utan även lyckats fastställa den rätta betydelsen av åtskilliga sedan länge felaktigt begagnade ord. Dessutom har redaktionen som en renlighetsåtgärd dels förkastat ett otal hittills okända ord, dels ur vårt språk utrensat en mängd smaklösa och banala ord och uttryck.”

Några exempel ur Uarda Akademiens  banbrytande lexikala arbete:

Adjök Avskedsdryck   Diskutek Debattlokal   Exikon Uppslagsverk över föredettingar   Imbacill Eterbliven mikrob  Sprödla Ömtålig reptil   Titteratur Bilderböcker   

Det är roligt, intill hejdlöst roligt. Fin OrAkad har gått en betydligt stenigare stig och åtminstone försökt hålla sig till vedertagna ord och ur dem destillera en ännu starkare arom. Det begränsar troligen själva urvalet men skärper samtidigt sinnets stål: här hålls humorn i strama tyglar. Om slutresultat är en frågande axelryckning är det bara att hänvisa till sistnämnda faktum. Idag är orden M–N–O–P–Q i (o)turen. Se upptill under rubriken ord(M)ord.