En galen värld kräver galna tankar annars är risken stor att man bara pratar med kluven tunga eller helt huvudlös slingrar sig i språkrabatterna. Nu handlar det inte enbart om enskilda bestialiska ordmord och sega ordslamsor utan mycket mera om kategoriska konstateranden i koncentrerad form, men i detta fall kryddade i sann posttrumpsk anda och tryggt förankrade i aktuella konspirationsteorier. Nu om någonsin är genomstänkta och tårstrypande skanningar av hjärnsubstansen nödvändiga helt enkelt som en rimlig motsvikt till de vissna och förkorkade ordspråk och talesätt som fram till denna dag belastat ett helt folks kollektiva krisminne. 

I sann terapeutisk anda bör vi alltså byta ut alla stelbenta tankemodeller och förmenta klokheter som binder oss vid en viss tid och nostalgisk kultursfär, och i stället inympa alternativa och livskraftiga tankemonster som är starka nog att motsäga sig själva men framför allt tar kål på all förnuftig argumentation. I det vargavintervakuum som klotet är inlåst i gör man svettigast i att injicera även otestade doser av intelligensbefriad ordmassa i syfte att skapa ett slags gruppimmunitet mot den fruktade och vid närmare eftertanke ganska meningslösa verkligheten. Vad en hårt prövad mänsklighet suktar efter är enkel färdigtuggad tankeföda som förlamar alla egna initiativförsök och bokstavligen likställer alla kroppar så att de sedan, när det är så dags, lätt och diskret kan förpassas till sällare jaktmarker.

Må detta ORDSKRED vara ett ordagrant bevis på att det inte är lönt att lösa världens problem på egen hand utan att man i stället gör bäst i att förlita sig på vad en ännu mer traumatiserad och diagnostiserad knäppgök redan har kommit fram till. Med dessa oersättliga taleskvätt bestänkta på den befruktade kroppen kan innehavaren sedan gå pank och fågelfri både genom vardag och mindre inflammerade tider. Det är nämligen ingenting mindre än ett litet under att vi inte redan gått under med tanke på de stunder av blunder som skakat våra husgrunder. Men de tiderna är nu alltså förbi. Salig den som slutar rådbråka sin bångstyriga hjärna och i stället skruvar ner ambitionsnivån till billigt och energivänligt noll-läge. Ingenting är så miljövänligt och dialogfrämjande som en avstängd hjärna.

 

Förordet i min nyaste och mest minimalistiska (105 x 148 mm, 96 s.) bok ORDSKRED – en samling ”kategoriska konstateranden i koncentrerad form”. De har delvis förekommit även på blåggens sidor under rubriken Veckans (m)ordspråk, men här är de hopbuntade i ett behändigt hud- och handvänligt format till ett nästan löjligt billigt pris – 20,01 euro (som inkluderar postningen!). Halvdåliga svartvita foton, manipulerade i Photoshop, ger innehållets krystade konstruktioner en värdig inramning. Se även annons lite längre ner i blåggen! Säljs till förmån för författarens glansfulla och bekymmerslöst ordlösa framtid på adressen: www.opusliberum.com