Det började med en installation på författargården Abrams i Vörå år 2003 i samband med en utställning benämnd Ordagrant. Jag ställde ut tjugofem musfällor i en Ikea-hylla med lika många fyrkantiga fack och i varje fälla hade jag lagt ett utslaget ord som fått en alternativ betydelse: SOMMARSOLSTÅND – årstidsrelaterad erektion, SYNVILLA – ögonsjukdom speciellt vanlig bland husspekulanter, SÅRBAR – humoristiskt uttryck för blodgivningscentral. Och så vidare.

Publikreaktionen var blandad. Somliga förstod ingenting alls, andra kissade nästan på sig som en följd av hysteriska skrattanfall. Det sistnämnda var väldig trevligt (nåja…) för mig  som upphovsman om ock för den drabbade kanske inte odelat angenämt. Med ett obetydligt om och noterbart ögonkast på ett annat vittert sällskap med språkets renhet, styrka och höghet som förebild beslöt jag, uppmuntrad av den tvetydiga responsen, att enväldigt och i all enfald grunda Finlandssvenska Ord Akademien (Fin OrAkad) och till dess presidium välja personer som likt jag själv har ett dubbelseende som gränsar till skelögdhet; samhällsforskaren och tvåspråkighetsexperten Kjell Herberts och mentalvårdaren och bildterapeuten Gusti Sandström. Själv utsåg jag mig, en fd. kulturbyråkrat och -redaktör, till tf. ständig sekreterare – ett lika behändigt som konstruktivt sätt för en bortglömd skriftställare och linsförsedd bildskapare att mota sysslolösheten och en sannolik kommande demens i grind. Under åren som följde har en och annan berömd ordvrängare – ingen nämnd, knappast någon glömd – ytterligare bidragit med sina odödliga alster.

Och nu tar Fin OrAkad nästa snedsteg i språkrabatten när Akademiens berömda och nästan slutsålda lexikon ord(M)ord börjar publiceras i den blå timmen på bloggen. Det ska självfallet ske i en strikt vetenskaplig anda med beaktande av alla tänkbara ologiska (språk)regler, och Dig!, i bästa åtanke. För att inte läsaren ska känna sig tvångsmatad med mer eller mindre hårdsmält tankeföda (-möda) sker serveringen i fem noga avvägda portioner. Eftersom det mesta i detta exklusiva lexikon vänder ut och in på ord och begrepp är det naturligt att vi börjar från alfabetets bakända (med risk för att det ändå kan krävas ett och annat stolpillerklättrande mårddjur). Idag bjuds på bokstäverna V–Ö, i morgon R–U, i övermorgon M–Q, dagen före julafton G-L och på självaste julaftonen A–F. I bästa fall kan man efter det läsa ordboken i sin helhet från A–Ö. Om julskinkan och lutfisken i det skedet inte riktigt vill slinka ner i svalget finns det därmed dessutom en fullt plausibel förklaring.

Som alla andra tomtar (tontar) samlas även Fin OrAkads skäggprydda presidium på självaste julaftonen till ett lustigt möte (”hej tomtegubbar låt oss…”) för att diskutera åtgärder och instruktioner i syfte att förkovra vitterhetssällskapets kommande projekt, felsteg och övertramp. Men mera därom senare.

Fin OrAkads lexikon står att finna under rubriken ord(M)ord.